https://reactnieuws.net/
 • 59 Bikers vinden dit leuk
 • News and Politics
Actueel
 • https://reactnieuws.net/2020/09/09/primeur-in-zuid-afrika-dictatuur-in-de-sport/
  https://reactnieuws.net/2020/09/09/primeur-in-zuid-afrika-dictatuur-in-de-sport/

  Wie op zijn kijkkast (of mag ik het een kwelbuis noemen?) de aangebeden Rode Duivels wou zien winnen tegen de Denen, moest eerst – vòòr aanvang van de wedstrijd – het pakkende beeld ondergaan van ’Duivels’ die, solidair met de Deense tegenstanders, de sportieve knie bogen ter ere van de aan drugs bezweken Amerikaanse wereldster George Floyd. Dat de man een zwarte huid had, maakte het haast vanzelfsprekend dat hij gestorven was aan overdadig (wit) politiegeweld. Dat hij tevens kon terugblikken op een strafblad – om het met een typisch Antwerpse volksuitdrukking te zeggen – van hier tot in Tokio, geldt als een te verwaarlozen detail dat de diepe en wereldwijde treurnis met de daarmee gepaard gaande winkelplunderingen, autovernielingen, brandstichtingen en meer van dat gerechtvaardigde vandalisme, niet mocht drukken.

  Omdat enig gevoel voor sarcasme en ironie mij niet vreemd is, wens ik dus de Rode Duivels, met Lukaku mooi in de schijnwerper, geluk te wensen met de geslaagde demonstratie van de soepelheid hunner kniegewrichten. Net als de Deense sportievelingen, deden onze (alhoewel…) Rode Duivels, die binnenkort wel Red Devils zullen genoemd worden omdat dit voor hun nederlandsonkundige bondscoach wat makkelijker op de tong ligt, die kniebuiging spontaan en zonder de minste druk van hogerhand of van buitenaf of zoiets. Ligt nogal voor de hand, hoor ik de lezer haast hardop denken, maar hola.

  Vanuit mijn tweede vaderland Zuid-Afrika bereikt mij het nieuws dat de minister van sport, kunst en cultuur daar minder democratisch over denkt. Die bewindsman, Nathi Mthethwa, had zich danig geërgerd aan het volgens hem misplaatste gedrag van Zuid-Afrikaanse rugbyspelers in het Verenigd Koninkrijk. Als verantwoordelijke minister vond hij het absoluut niet kunnen dat de acht rugbyspelers van de Zuid-Afrikaanse club Sale Sharks het vertikt hadden te knielen uit solidariteit met Black Lives Matter (BLM). De minister had op TV gezien dat de Sharks alle acht waren blijven rechtstaan terwijl Engelse spelers van de Britse Harlequins wél door de knieën waren gegaan en hij vond dat gedrag onaanvaardbaar. Hij had onmiddellijk contact opgenomen met de Zuid-Afrikaanse rugbyfederatie en daar eens ferm zijn ongenoegen doen blijken.

  Al willen wij de wagen niet voor de paarden spannen, was hij tekeergegaan, maar als Zuid-Afrikaanse sporters in Engeland niet willen knielen ter ondersteuning van de BLM-beweging, dan willen wij graag weten wat hier aan de hand is en wat de houding van SA Rugby in deze kwestie is.

  Volledigheidshalve dient hierbij te worden vermeld dat de acht ‘schuldigen’ allemaal, zonder uitzondering, een duidelijk standpunt tegen racisme hadden ingenomen door op het veld en op TV te verschijnen met een T-hemd waarop de duidelijke boodschap te lezen stond: “Rugby Against Racism” (Rugby Tegen Racisme). Niet genoeg, meent de niet erg sportieve minister van sport, volgens wie Zuid-Afrikaanse sporters altijd en overal de knie te buigen hebben voor BLM.

  Hij botst daarbij wel op duidelijke weerstand van de mensenrechtenbeweging AfriForum die zijn optreden ronduit dictatoriaal noemt en hem stoutweg onder de neus wrijft dat de marxisten van BLM een heel andere agenda op het oog hebben dan strijd tegen racisme. Volgens Jan Bosman, hoofdsecretaris van de Afrikanerbond, verstaat de minister duidelijk niet de Zuid-Afrikaanse Grondwet, waarin het recht op vrije mening voor alle burgers nadrukkelijk wordt gewaarborgd en dus ook voor de rugbyspelers die vrij mogen kiezen aan welke actie zij willen meedoen en op welke manier zij dat willen.

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/09/08/waanzin-krakers-mogen-blijven-eigenaars-moeten-in-wagen-slapen/
  https://reactnieuws.net/2020/09/08/waanzin-krakers-mogen-blijven-eigenaars-moeten-in-wagen-slapen/

  Henri en Marie-Thérèse Kaloustian, beiden zeventigers uit Lyon, keken ernaar uit om een paar dagen met hun kinderen en kleinkinderen in hun tweede verblijf door te brengen. Maar het verliep niet zoals ze gehoopt hadden. Agressieve krakers – de nationaliteit hebben we niet kunnen achterhalen – hadden zich gewoon knusjes in hun woning aan de Azurenkust geïnstalleerd.

  Hun pand in Théoule-sur-Mer, in de Var, dat ze 36 jaar geleden hadden aangekocht, werd gekraakt door een echtpaar en hun kinderen. De krakers, die de wetgeving allicht goed kennen, namen er hun intrek op 19 augustus en de eigenaars kwamen de 21ste aan. Dat was een dag te laat om ze door de politie te laten buitenzetten.

  De bewuste woning in Théoule-sur-Mer

  Waanzin

  De man diende een klacht in bij de politie en ook de burgemeester werd ingeschakeld. Hij legde uit dat de krakers de sloten van hun huis hadden laten veranderen en het elektriciteitscontract op hun eigen naam hadden gezet. De burgemeester gaf onmiddellijk het bevel aan zijn politiediensten om de krakers buiten te zetten. Maar al vlug kwam het signaal van de prefectuur en de procureur dat ze hun actie moesten stoppen en de indringers ongemoeid moesten laten. De eigenaars hebben dan maar de nacht in hun wagen doorgebracht.

  Wat, gaat u zeggen? Welja:
  In geval van kraken van een tweede woning is de wet duidelijk: na 48 uur bezetting door indringers is het niet meer mogelijk om het pand te ontruimen door de ordehandhavers en moet het gerechtelijk apparaat ingrijpen.

  De eigenaar

  Wanneer de rechtbank dan beslist om de indringers uit te drijven, dan nog hebben ze twee maanden tijd om een andere woning te zoeken (‘kraken’). Maar daarmee stopt de waanzin niet. Een jurist herinnert eraan dat als de gepensioneerde besluit de krakers zelf uit te zetten, hij 3 jaar gevangenisstraf en 30.000 euro boete riskeert.

  Een normaal mens denkt waarschijnlijk dat we dat verhaaltje verzinnen. Was het maar waar.

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/31/protestactie-voorpost-op-grote-markt-in-mechelen-tegen-islamisering/
  https://reactnieuws.net/2020/05/31/protestactie-voorpost-op-grote-markt-in-mechelen-tegen-islamisering/

  De nationalistische actiegroep Voorpost heeft gisteren op de Grote Markt in Mechelen een protestactie gehouden tegen de vergaande islamisering van de samenleving. Vorige week verzamelden enkele tientallen moslims zich op diezelfde plek om middels een gebedsoproep het einde van de ramadan te vieren. Dit mocht doorgang vinden, terwijl de bevolking juist het massaal bijeenkomen niet wordt toegestaan vanwege de afsluitingsmaatregelen van de regering door het coronavirus. Voorpost wees de Mechelaars op de voorkeursbehandeling die moslims genieten en wat hiervan de gevolgen kunnen zijn.

  Met een spandoek waarop ‘stop islamisering’ groot te lezen viel, waren een aantal activisten van Voorpost tijdens het Pinksterweekeinde op de Grote Markt aanwezig. Via een megafoon was islamitisch gezang te horen en werden briefjes rondgestrooid tegen islamisering. Kort nadat de activisten hun boodschap lieten horen, kwam de politie massaal aangesneld en werd onder goedkeurend oog van VLD’er Bart Somers de demonstratie afgebroken en de voorman van de actiegroep meegenomen.  Bij wijze van intimidatie werden sommige vreedzame demonstranten liefst 6 uur vastgehouden.

  In een periode dat de doorsnee Vlaming zijn vrijheden worden beperkt en zelfs het hoogtepunt van het katholieke jaar niet in groep mag gevierd worden,
  krijgen moslims het voorrecht om in groep hun hoogdag te vieren.

  Voorpost vroeg een manifestatie aan op exact dezelfde locatie om tijdens het Pinksterweekend onze boodschap te brengen: Is dit de toekomst van Vlaanderen❓
  Neen bedankt❗

  #Stopislamisering

  Via Voorpost

  1
  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/31/knip-lokale-leugenpers-verwijdert-hoorbare-allah-akbar-uit-filmpje/
  https://reactnieuws.net/2020/05/31/knip-lokale-leugenpers-verwijdert-hoorbare-allah-akbar-uit-filmpje/

  Was het op donderdagavond in Den Haag een echte verwarde man die met een hakbijl een tweetal mensen heeft verwond? Of toch gewoon weer een islamist op oorlogspad? De lokale zender Omroep West wilde dit allemaal niet afwachten en besloot de goed hoorbare kreet ‘allah akbar’ uit het filmpje te knippen. Helaas voor de ijverige zedenmeester van de lokale zender, want hij werd betrapt door een kritische twitteraar die direct zijn bevindingen op het sociale medium twitter plaatste.

  Ernstig.
  @omroepwest
  heeft op hun site het laatste gedeelte van het filmpje van
  @dumpert
  over de ‘verwarde man’ op de Neptunisstraat in Den Haag die is neergeschoten door de politie ingekort van 0:57 naar 0:46 zodat de 3x allahu akhbar eraf is geknipt.

  Via twitter

  De originele filmbeelden;

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/26/er-is-geen-waterschaarste-er-is-overbevolking-en-slecht-bestuur/
  https://reactnieuws.net/2020/05/26/er-is-geen-waterschaarste-er-is-overbevolking-en-slecht-bestuur/

  Volgens de nieuwe klimaatreligie bent u schuldig aan zondig gedrag, louter door als mens te leven, en voor dat zondige gedrag moet u boete doen met méér belastingen en vooral individuele gedragswijziging: ‘anders gaan leven’.  Een vuurtje maken in de tuin, een stukje vlees eten, een vliegreisje maken of met de auto rijden: het zijn zogezegd allemaal ‘aanslagen op de natuur’.  Nieuw in het rijtje: uw auto wassen of uw gazonnetje besproeien.  Dat moet u laten, want zo ‘verspilt u water’, en water zou ‘een schaars goed zijn’.  In Vlaanderen.  Waar het met wat pech regent van oktober tot februari, en tijdens sommige zomers ook alle andere dagen, en waar volgens de laatste cijfers gemiddeld 810 liter water uit de lucht valt per jaar… per vierkante meter!  Als u een lapje grond hebt van 100 vierkante meter ontvangt u dus gratis elk jaar 81.000 liter water van Moeder Natuur, het dubbel van wat u verbruikt.

  Zou het dus mogelijk zijn dat er iets héél anders aan de hand is?  In het jaar 1999, nu twintig jaar geleden, waren er in dit land 10,21 miljoen mensen.  Dat was volgens zowat iedereen al behoorlijk druk, vol, dichtbevolkt.  20 jaar later, in 2019, waren er dat maar liefst 11,46 miljoen geworden.  Dat is een toename van maar liefst 1,25 miljoen mensen!   Die forse stijging in de bevolking is uitsluitend een gevolg van nieuwe immigratie.

  Volgens de cijfers, die nu alarmistisch worden rondgetoeterd, verbruiken ‘we’ in Vlaanderen gemiddeld 40.000 liter water per persoon per jaar.  Dat betekent dat de extra aangroei van de bevolking met 1,25 miljoen inwoners, door immigratie, geleid heeft tot een jaarlijks extra waterverbruik van 50 miljard liter.

  50 miljard liter extra verbruik in België door immigratie!  Een mens kan zelfs geen begin van een voorstelling van die hoeveelheid water maken.  Maar één ding is zeker: dat is veel meer dan u ooit zult kunnen sproeien op uw gazon of gebruiken om uw auto te wassen…

  De conclusie is dus alweer, dat politiek, leugenpers en groene fundamentalisten u voorliegen.  Er is helemaal géén watertekort in Vlaanderen.  Het water valt hier elk jaar met bakken uit de hemel.  Wat er wél is, is een waanzinnig open grenzen-beleid, waardoor de extra volksmassa’s in een overbevolkt land blijven toestromen, terwijl de infrastructuur voor watervoorziening (watertorens, spaarbekkens) vaak nog dateert uit de jaren ’70 en daarop niet voorzien is.  De corrupte politieke elite die u met belastingen leegzuigt dringt u omvolking op, maar staat niet stil bij de gevolgen: terreur, criminaliteit, onleefbaarheid, en nu ook watertekort tijdens een droge zomer.

  Het gaat hier dus niet om een gevolg van uw zondig gedrag dat u door persoonlijke ‘gedragswijziging’ kan en moet bijsturen.  Het is een logisch gevolg van slecht beleid.

  0 Reacties 1 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/26/immigrant-steekt-met-mes-in-op-vrouw-in-scootmobiel/
  https://reactnieuws.net/2020/05/26/immigrant-steekt-met-mes-in-op-vrouw-in-scootmobiel/

  In de Vlaardingen, nabij Rotterdam, heeft een immigrant uit het niets met een mes op een vrouw in een scootmobiel gestoken. Hiervan is door de lokale pers melding gemaakt. Ze raakte hierbij oppervlakkig gewond aan haar nek, werd ter plekke door de ambulancemedewerkers volledig verzorgd en hoefde daardoor niet naar het ziekenhuis te worden gebracht. De verdachte immigrant is een man en kon snel na het misdrijf door de politie worden ingerekend.

  De vrouw werd plotseling belaagd door de man toen hij haar voorbij wandelde. Deze immigrant zou volgens de politie iets aan haar hebben gevraagd en daarna werd er gestoken. Er is geen relatie tussen de verdachte en de vrouw. Hoewel politie en pers dergelijke misdrijven stelselmatig bagatelliseren en als incidenten wegzetten, horen dit soort voorvallen inmiddels tot de dagelijkse routine in veel delen van Nederland.

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/25/nederland-opgeschrikt-door-biddende-politie-in-de-moskee/
  https://reactnieuws.net/2020/05/25/nederland-opgeschrikt-door-biddende-politie-in-de-moskee/

  De sociale media barstte bijna uiteen van kritiek toen gisteren bekend werd dat vanwege het islamitische Suikerfeest politieagenten zaten te bidden in de moskee. De staatszender NOS bracht dit in een propagandaverhaal over de zegeningen van de islam en de bijhorende feesten. Vanuit een Amsterdamse moskee werden de kijkers een aantal biddende agenten voorgeschoteld, dit terwijl de lokale politie in die stad vooral uitblinkt in het niet oplossen van misdrijven en laks optreden naar criminelen.

  Het is vanuit de Blauwe Moskee in Amsterdam dat de NOS deze beelden heeft geschoten, een plek waar volgens de omroep ‘een van de weinige gebedshuizen in Nederland wel een dienst’ draait. Deze moskee en haar medewerkers kwamen de afgelopen jaren vooral in het nieuws vanwege buitenlandse geldschieters uit salafistische oliestaten als Qatar en Koeweit. Daarnaast komen er met regelmaat predikers met een salafistische achtergrond een voordracht houden.

  Opvallend is dan ook dat de lokale politie ervoor kiest juist in deze moskee aan het publiek te laten zien dat men zich tijdens het Suikerfeest onderwerpt aan de islam.

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/24/rechts-in-verzet-protesteert-bij-amsterdamse-overlastmoskee/
  https://reactnieuws.net/2020/05/24/rechts-in-verzet-protesteert-bij-amsterdamse-overlastmoskee/

  Afgelopen vrijdag heeft de actiegroep Rechts in Verzet bij de Taibah-moskee in Amsterdam-Zuidoost geprotesteerd. De moskee kwam de afgelopen weken in het nieuws vanwege de versterkte, islamitische gebedsoproep die men vijfmaal per dag door de wijk laat galmen. Een aantal activisten waren met spandoeken en Nederlandse vlaggen naar de plek van de moskee toegegaan om daar te protesteren. Er werd tevens door de voorman van Rechts in Verzet een toespraak gehouden.

  De actiegroep laat via de eigen webstek over de actie het volgende weten;

  Protestactie voor de deur van de salafistische Taibah moskee in Amsterdam-Zuidoost.
  5 maal per dag versterkte gebedsoproepen van ’s morgens vroeg tot in het holst van de nacht. Buurtbewoners die ons hebben benaderd zijn witheet!

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/23/volgende-autoritaire-stap-ollongren-onderzoekt-uitstellen-verkiezingen/
  https://reactnieuws.net/2020/05/23/volgende-autoritaire-stap-ollongren-onderzoekt-uitstellen-verkiezingen/

  De minister van minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Kajsa Ollongren, onderzoekt de mogelijkheid om de komende Tweede Kamerverkiezing van 17 maart 2021 uit te stellen. De reden hiervoor is de door de Nederlandse regering afgekondigde maatregel dat men 1,5 meter afstand van elkaar dient te houden vanwege het coronavirus. Dit kan problemen opleveren in de stemlokalen, dat heeft de minister laten weten aan de leden van de Tweede Kamer. Het is een nieuwe stap van deze minister in een lange reeks van autoritair-liberale beslissingen ten voordele van de bestaande orde.

  Uit de Kamerbrief van de minister;

  Theoretisch is denkbaar, in het geval dat met inachtneming van de 1,5 meter afstand en met het treffen van andere beschermende maatregelen het niet of maar in zeer beperkte mate mogelijk is om stemlokalen op de noodzakelijke wijze in te richten, dat andere opties kunnen worden overwogen. Ook in andere landen is dat in de afgelopen periode gebeurd. Zo hebben sommige landen recent besloten om verkiezingen uit te stellen.

  Hoewel in de bewuste brief wel wordt gewezen op de mening van Ollongren dat het uitstellen van de verkiezingen niet aan de orde zou zijn, laat dezelfde brief voldoende ruimte open voor speculaties dat dit zomaar eens zou kunnen veranderen mochten op het ministerie de ambtenaren met de scenario’s aan het werk gaan. Kajsa Ollongren schafte zelf als minister in 2018 het raadgevend referendum af, terwijl haar partij dit in het verkiezingsprogramma juist als wens had staan.

  In de komende maanden wil de minister diverse scenario’s uitwerking om te bekijken of de verkiezingen wel doorgang kunnen vinden. De politieke partij van Ollongren staat er op dit moment rampzalig voor zo bleek uit een recent peiling, Democraten’66 zou nog maar 8 van de 19 zetels overhouden mochten er nu verkiezingen zijn.

  0 Reacties 0 Shares
 • https://reactnieuws.net/2020/05/15/gronings-gemeentebestuur-schrapt-zwarte-piet-bij-sinterklaasintocht/
  https://reactnieuws.net/2020/05/15/gronings-gemeentebestuur-schrapt-zwarte-piet-bij-sinterklaasintocht/

  Wederom stapt een gemeenteraad onder landelijke druk af van Zwarte Piet tijdens de jaarlijkse intocht. Dit besloot de gemeente Groninigen deze week in overleg met de Koninklijke Verenging voor Volksvermaken (KVVV) die daar voor de Zwarte Pieten zorgde. Het idee komt vanuit het gemeentebestuur dat standpunten van de bekende anti-Nederlandse pressiegroepen herhaalt, als zou er een andere invulling nodig zijn, want het is nu ‘geen feest voor iedereen’. Tevens hoopt men ook zo de intimiderende demonstraties van anti-Zwarte Pietgroeperingen niet meer bij intochten te zien.

  Zoals overal waar het traditionale Sinterklaasfeest van zijn luister wordt ontdaan is er ook hier kritiek op deze beslissing. In heel het land zijn dit – naast de overgroote meerderheid van de bevolking – ook de mannen en vrouwen die Zwarte Piet spelen. Onder leden van de KVVV blijkt dat de meningen hierover uiteenlopen en dat er onvrede is over de beslissing.

  De stad Groningen heeft een links-liberaal gemeentebestuur met als grootste partij GroenLinks, het zal niet verbazen dat een dergelijk bestuur de argumenten overneemt die landelijk worden doorgeduwd. Men wil naar een ‘inclusieve samenleving’ valt in de pers te lezen en in de pas lopen met het landelijke Sinterklaasjournaal.

  0 Reacties 1 Shares
Meer blogs